அனைத்து பகுப்புகள்

வீடு> செய்தி

ப்ளூம்டன் சிர்கோனியா விளம்பரம்

நவம்பர் 26, 2021

It doesn’t really matter what the product is. It can be zirconia, PMMA, or sunglasses and watches. There is really no difference. The only important point is to make your The product looks cool.

https://www.youtube.com/embed/KJ2m7Gy7-ms

மேலும் தகவலுக்கு, தொடர்பு கொள்ளவும்:

அந்தோணி டாங்

பொது மேலாளர்

ப்ளூம்டன் பயோசெராமிக்ஸ்

+ 86 176 5248 6857

மின்னஞ்சல் ஆண்டனி டாங்